How to make a potting bench.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sb8MH9PAMk8[/embedyt]